Anecta och dess nordiska partners inom Translink ser en hög aktivitet även efter corona-stoppet i mars. Fram till maj hade ett dussin transaktioner genomförts inom omsorg, bygg & installation, IT och tillverkningsindustri. Flera industriella köpare har velat anlita Anecta för köpuppdrag såväl i Sverige som internationellt. För närvarande finns fler intentionsförklaringar och dessa har ett större värde jämfört med 2019.

Sektormässigt ser vi stort intresse inom e-handel och hosting, där vi har flera pågående projekt. Våra finska kollegor sålde majoriteten i Finlands största e-handlare Keskisen Kello Oy inom klockor och smycken till A-lehdet Oy i början på maj. Bolaget omsätter ca 170 mkr och växer med 70% per år. Vidare bistod vi Miss Hosting i förvärv av finska Euronics Oy i mars som är ett av Finlands lönsammaste bolag i hostingbranschen med 14 000 kunder och en EBITDA-marginal på +60%.

Inom vård- och omsorg har transaktionsaktiviteten varit hög. Vi ser en tydlig ökning i antalet aktiva och ibland nya köpare i branschen. Vi har flera affärer som är på väg mot avslut. Inom tillverkande industri och underleverantörer ser det mer utmanande ut efter mars men i februari slutfördes förvärv av PlaCell i Gislaved (plastkomponenter) som omsatte 120 mkr och tidigare i år Timars Smide i Falkenberg med en omsättning på ca 50 mkr. En annan bransch där vi arbetar löpande och som utvecklas starkt är medtech och life science-relaterat.