Anecta möter många kvinnliga företagare och har de senaste månaderna noterat en stor vrede hos dem över debatten om ”Vinster i välfärden”. De känner sig kränkta och förnedrade. De uppfattar att vissa politiker bara menar att kvinnligt företagande gäller representationen i de större bolagsstyrelserna. De flesta kvinnor i dessa bolagsstyrelser är politiker eller kvinnor från redan rika familjer. Det är ett irrelevant mått på kvinnligt företagande.

När det gäller vanliga kvinnors rätt till att starta och driva företag lyckas de partier som både driver jämlikhet och förbud mot ”Vinster i välfärden” att försätta sig i en omöjlig sits. Man vill förbjuda vinster i just de ”mjuka” branscher som många kvinnor vill driva företag inom, det vill säga skola, vård och omsorg.

Sverige är ett samhälle där kvinnor tidigt har etablerat sig på arbetsmarknaden och där attityderna är ovanligt jämställda. En akilleshäl i den svenska jämställdheten är dock att kvinnor är klart underrepresenterade bland dem som driver företag. De branscher som utgör ett undantag är vård, skola och omsorg, där andelen kvinnor i ledningen på nystartade företag är hög.

Den pågående debatten om ”Vinster i välfärden” handlar om mycket mer än användningen av skattepengar. Den handlar också om jämställdhet och kvinnors möjlighet att starta och driva företag. Välfärdssektorn har möjliggjort för många kvinnor att bli företagare och företagsledare. Nu hotas denna möjlighet genom ett vänsterpolitiskt lagförslag som i realiteten skulle avveckla privata välfärdsföretag. Det som behövs i stället är att verksamheterna får större frihetsgrader att utforma sin egen verksamhet, genom att kommuner och landsting fokuserar på mer kvalitetskontroll av de tjänster som levereras snarare än att försöka detaljstyra hur tjänsterna utförs. Den typen av reformer kan bana väg för Sverige att fortsätta trenden med fler kvinnliga företagare.

Anecta tycker om privata välfärdsföretag och hoppas de ska få fortsätta existera.