Heldagsskolan Rullen AB är en grund- och gymnasiesärskola med förskoleklass. Rullen har ett eget fritidshem som komplement i omedelbar samverkan med skolan, som ligger i Solna. Skolans elever är flerfunktionshindrade på låg eller måttlig begåvningsnivå.

Rullen grundades 1990 av Anne-Christine Svahn och Lena Willner, som har arbetat ihop med handikappade barn sedan 1987. 1995 blev Solna kommun huvudman för verksamheten och man flyttade då också till de nuvarande lokalerna. 2001 köpte grundarna verksamheten från kommunen och har systematiskt arbetat mycket med kvalitet. De sista åren har Anne-Christine Svahn varit ensam ägare.

Bolaget förvärvades av Dibber Sverige AB (tidigare Læringsverkstedet). Læringsverkstedet är Norges största privata förskolebolag och den enda nationella aktören i Norge där båda ägarna är pedagoger. Organisationen har nära 6 500 anställda och 25 000 barn utspridda över 200 förskolor i Norge samt 70 förskolor och skolor i Sverige.