Swedfarm

Östgötabolag inom fjäderfäindustrin genomför generationsskifte


”Swedfarm verkar i en mycket nischad bransch med på pappret få naturliga köpare. Anecta kunde med stark teamorientering, en strukturerad process och ett omfattande kontaktnät hitta den köpare som bäst kunde bedöma de möjligheter och värden som verksamheten i Swedfarm representerar”, menar Johan Herslow, Anecta.

Storskogen Utveckling AB har den 1 november förvärvat samtliga aktier i Swedfarm AB från tidigare ägaren Svensk Matfågel AB. Svensk Matfågel AB ägs av Peter, Robert och Sofia Möller. Swedfarm AB bedriver avel, kläckning och uppfödning av värphöns samt erbjuder kompletta anläggningar för ägg- och slaktkycklingsproduktion. På den svenska marknaden representerar man Bovan Chickens från Hendrix Poultry Breeders och på inredningssidan Big Dutchman, MOBA och Jensen. Verksamheten startade redan 1943 och bolaget har idag en stark ställning på den svenska marknaden. Swedfarms affärsvolym uppgick 2015 till 284 MSEK med en rörelsemarginal före avskrivningar om ca 20 %.

Ägarförändringen görs för att möta en växande efterfrågan på den svenska marknaden och för att säkra en ekonomisk stabil plattform för vidare tillväxt av Swedfarm. Säljarna/ syskonen blir betydande delägare i Storskogen Utveckling AB. Peter och Robert fortsätter i sina operativa roller i Swedfarm.

Storskogen Utveckling AB är en långsiktig ägarpartner, som utvecklar sina verksamheter med målsättningen att etablera en stabil omsättnings- och vinsttillväxt över tid. Storskogen Utveckling som är privatägt, består i dagsläget av 13 bolag med en sammanlagd omsättning om ca 1,2 miljarder.

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun