Blichergruppen

Skånskt omsorgsföretag får ny hemvist


Jag är mycket nöjd med Anectas insats, säger Birgitte Ek. Anecta gav aldrig upp trots flera oväntade motgångar i processen. Utan deras hjälp att sälja av icke-strategiska tillgångar och hantera en komplex DD-process, där de gick längre än vad jag förstår är normalt, hade affären aldrig lyckats.

Blichergruppen, som ligger i Teckomatorp, Skåne, består av Blichers Friskola och ett HVB-hem där eleverna bor i veckorna. Blichers friskola erbjuder en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. HVB-hemmet är en integrerad del av verksamheten och eleverna bor där under veckorna och åker hem över helgerna. HVB-hemmet är ett komplement och stöd till skolan.

Skolan och HVB-hemmet grundades 2004 av Birgitte Ek. 2014 kände hon sig färdig att lämna över verksamheten till en ägare som kunde fortsätta utveckla verksamheten. Hon gav Anecta i uppdrag att leda en konkurrensutsatt försäljningsprocess. Efter att flera bud kommit in skrevs en avsiktsförklaring med den intressent som lagt det högsta budet och som genomförde en due diligence-undersökning i syfte att överta bolaget hösten 2014.

I september 2014 hölls val i Sverige och en ny regering tillträdde som sade sig vilja sätta stopp för vinster i välfärdsbolag och att riskkapitalbolag inte skulle få äga välfärdsbolag. Det gjorde att köparen drog sig ur affären med hänvisning till att den politiska risken blivit för stor. En våt filt lades över hela transaktionsmarknaden för välfärdsbolag.

2016 bad Birgitte Ek Anecta att göra en omstart av försäljningsprocessen. Blichergruppen hade då gjort en del strukturförändringar och koncentrerat verksamheten till en fastighet (Norrvidinge) och hyrde ut den andra fastigheten (Axelvold) till ett bolag som drev tillfälligt asylboende. Samtliga intressenter visade sig bara vilja förvärva kärnverksamheten, vilket gjorde att fastigheten med asylboende behövde avyttras för att underlätta en transaktion. Anecta genomförde en sådan försäljning och sålde sedan Blichergruppen till Nytida hösten 2016.

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea som erbjuder äldreomsorg, boendestöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm