Tilda’s AB är en svensk grossist som sedan 1989 bearbetar den svenska och danska marknaden för leksaker.

Mikael och Helene Haneskär har per 1 juli 2017 sålt aktiemajoriteten i Tilda’s AB  till danska Holdingbolaget Bjerre & Co A/S som idag även äger den danska leksaksgrossisten och distributören Bjerre & Co A/S. Holdingbolaget Bjerre & Co är ägt av investmentbolaget SMV Capital  och ledningen i Bjerre & Co A/S. Mikael och Helene Haneskär fortsätter som minoritetsägare i Tilda’s och stannar tillsvidare kvar i bolagets ledning.

”Efter att ha byggt upp och drivit verksamheten i Tilda’s AB i 28 år i kombination med 2 barn, som ingen har haft intresse att överta verksamheten, har vi sökt en partner som vi är övertygade om, kan fortsätta den framtida utvecklingen i bolaget. Vi hittade en bra matchning i SMV Capital, som med sin erfarenhet och kompetens kan lyfta Tilda’s AB till nästa nivå. Vi är även övertygade om, att det finns många positiva synergier för både Tilda’s AB och Bjerre & Co A/S”, säger Mikael Haneskär, VD i Tilda’s AB.

SMV Capital är ett investmentbolag som ägs av privatpersoner. SMV Capitals investeringar förvaltas av SMV Capital Management, som är ett managementbolag med inriktning på förvärv av mindre och medelstora verksamheter i Danmark med fokus på fortsatt utveckling i samarbete med existerande eller ny ledning. Alla förvärv har ett långsiktigt perspektiv och det fokuseras på verksamhetsoptimering, internationalisering, sälj/marknadsföring och tilläggsförvärv.

Anecta agerade som rådgivare till säljaren.