Det snabbväxande och framgångsrika bemanningsföretaget Framtiden, beläget i södra Sverige, anlitade Anecta då man beslutat sig för att starta upp ett nytt verksamhetsområde inom IT. Tanken var att med Anectas hjälp identifiera och förvärva ett eller flera lämpliga IT bolag, för att få en flygande start på den nya verksamhetsgrenen. Anecta identifierade och kontaktade ett flertal tänkbara förvärvskandidater, utifrån en given kravspecifikation från Framtiden. Ett flertal möten hölls med olika bolag och resulterade i att Framtiden valde ut det bolag som kändes bäst som ett första förvärv. Valet föll på Internetbyrån Effektid i Jönköping och förvärvet genomfördes under maj 2018. I samband med detta bytte man namn på bolaget till Trafikbyrån samt tillsatte en ny VD. Trafikbyrån hjälper, med bred kompetens inom sökmotoroptimering, sökannonsering och webbplatsproduktion, företag att synas på internet. Det kan bli aktuellt med fler förvärv för Framtiden inom denna verksamhetsgren.