Anecta förstärker sitt Malmökontor och har anställt Magnus Rogmark som deal maker.
Magnus har mångårig erfarenhet från tillverkningsindustrin (storköksindustrin). Har arbetat som VD/exportchef och försäljning under amerikanska och brittiska ägare. Som exportchef har Magnus arbetat mycket mot franska, tyska och brittiska marknaderna. Har även haft ansvar för inköp, produktutveckling, förhandlingar under många år. Stor erfarenhet av kundmöten, mässbesök och utbildning hos återförsäljare.

Magnus är utbildad vid Vesalius College, Vrije Universiteit Brussel (VUB) i Bryssel, med inriktning på företagsekonomi/finans.