Anecta har haft en stark utveckling senaste åren och som ett led i utvecklingen har vi beslutat omlokalisera till Birger Jarlsgatan 41 för att bättre möta efterfrågan på våra tjänster både i och utanför Sverige. ”Vi räknar med fortsatt tillväxt och avser rekrytera fler kvalificerade rådgivare till vårt kontor i Stockholm”, säger Eric Forsner partner på Anecta. Kom gärna förbi på en kaffe för att diskutera nya affärer.

Teamet förstärks samtidigt med Mats Lindelöw, som närmast kommer från Ericsson. Han har lång erfarenhet inom Telekom och IT med chefsroller inom strategi, M&A, försäljning och produktion. Mats har gjort företagsförvärv och avyttringar globalt i ca 10 års tid. Förvärven har varit mellan 50 MSEK och 10 BSEK. Han har vana att förhandla internationella avtal med både köpare och säljare liksom att bereda och presentera case för koncernledningens utvärdering. Mats är civilingenjör i teknisk fysik från Lunds universitet och har även ledarutbildning från bl a London School of Economics och Boston University. Han har tidigare arbetat på ABB och dåvarande Enator.

”Detta är en strategisk rekrytering till vårt Stockholmsteam som nu stärks inom ett av våra fokusområden: IT, telekom och media, där vi ser flera möjligheter och har ett antal pågående processer”, säger Per-Olof Eurell, Managing Partner på Anecta.