Den svenska industrikoncernen KB Components förvärvar PlaCell AB, en större tillverkare av plastkomponenter i Gislaved. KB Components kommer att integrera verksamheten i sin europeiska formsprutningsverksamhet. I transaktionen var Anecta rådgivare till KB Components ägare BrA Invest. Säljare var investmentbolaget Captea Markets.

PlaCell omsätter ca 120 MSEK och har byggt upp en högautomatiserad tillverkningsenhet för produktion av plastkomponenter upp till 2,5 kg med specialisering mot produkter med ingjutna detaljer och tvåkomponentsproduktion.

Efter förvärvet kommer KB Components att omsätta drygt 1,2 miljarder SEK och erbjuda produktion på åtta enheter, varav fem är lokaliserade i Europa, en i Asien och två i Nordamerika. Kunderna återfinns inom lätta fordon, tunga fordon, möbler, belysning och övrig industri. KB Components ägare BrA Invest är ett familjeföretag som ägs av tre bröder: Stefan, Kenneth och Christer Andersson, och med tre olika verksamhetsgrenar inom Bygg & Fastighet, Industri samt Handel.

Stefan Andersson, VD KB Components och BrA Invest kommenterar:
KB Components har under ett antal år vuxit snabbt både organiskt och genom förvärv, och detta med en god lönsamhet. Vi är dedikerade till att bli marknadsledande i vår bransch och är på god väg att lyckas. Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i PlaCell som kompletterar vår övriga verksamhet och förstärker gruppens position på den nordiska marknaden. Vi anlitade Anecta för att analysera branschen och identifiera intressanta objekt att förvärva. Anecta drev hela förvärvsprocessen på ett förtjänstfullt sätt och lotsade affären med PlaCell i mål.

Johan Ollas, Partner Captea Markets AB, kommenterar:
Vi har investerat kontinuerligt i PlaCell för att skapa den stabila och effektiva plattform som bolaget nu står på. Sedan vi förvärvade bolaget har omsättningen vuxit från 70 MSEK till 120 MSEK. Det är därför glädjande att kunna lämna över stafettpinnen och ansvaret att fortsätta utveckla PlaCell, till en så pass stark aktör som KB. Att Stockholmsbaserade Anecta har ett team i Småland med god lokalkännedom är en styrkefaktor. Vi kände oss trygga i det professionella bemötandet och hur väl slutfasen av projektet genomfördes av rådgivaren och köparen.

Robert Fredriksson, partner Anecta, kommenterar:
Branschen för polymera produkter avseende industriella ändamål är fragmenterad och med hög konkurrens. PlaCell och KB Components verkar vara en perfekt matchning. Som en del av KB Components kan PlaCell behålla sin identitet samtidigt som man kan dra nytta av att tillhöra en marknadsledande grupp.

Transaktionsteam

Robert Fredriksson, partner
070-344 88 71, robert.fredriksson@anecta.se

Henrik Fredriksson, projektledare
070-663 53 25, henrik.fredriksson@anecta.se