Pontech AB med dotterbolagen Svenska Pontonhamnar och Pontech GmbH levererar marina produkter som flytande bryggor, vågbrytare och beslag till den Nordeuropeiska marknaden. Genom ett utköp där även management deltar förvärvar investeringsbolaget Suiris Invest Pontech-gruppen.

Pontech omsätter cirka 90 mkr och har verksamhet i Stockholm och Tyskland och har växt starkt de senaste åren. Kunder utgörs av marinor, samfälligheter, kommuner och bygg- & anläggningsbolag.

”Processen med Anecta har pågått under längre tid och man har trots motgångar arbetat energiskt för att nå en transaktion samt sett till att nya industriella och finansiella aktörer kommit in i processen. Vi är nu nöjda med att uppnått vårt mål med en stabil och trygg investerare i form av Suiris AB”, säger Thomas Wivemar VD och grundare av Pontech-gruppen. ”Anecta förhandlade en initial prisnivå redan på hösten 2018 som sedan stod fast genom hela förhandlingen och due-diligence”.

Processen genomfördes som en internationell försäljningsprocess där både svenska och internationella aktörer kontaktades genom M&A-nätverket Translink.

Vidare säger Thomas Wivemar: ”Anecta har lyckats ta fram flera internationella och nationella köparkandidater som vi tidigare inte känt till. Trots att den slutliga köparen var en Sverige-baserad intressent, kan jag konstatera att styrkan i erbjudandet från Translink är att lokala team i Europa når internationella intressenter genom sina lokala nätverk och på lokalt språk, vilket är mycket effektivt för att nå dessa köpare. ”

Anectas team i transaktionen var Bo Forsner och Niklas Wilhelmsson.