Miss Group Holdings LTD har förvärvat 100% av aktierna i Hemsida 24 & HEYMO som har sitt säte i Halmstad. Hemsida 24 & HEYMO har i dag över 14.000 kunder. Anecta har varit rådgivare till köparen och drivit hela processen från första kontakt.

Anectas Team i denna transaktion har varit Eric Forsner, Fredrik Ullberg & Robin Bodin.