Red Glead Discovery och SARomics Biostructures har förvärvat en drug-discovery teknologi från Transientic Interactions. Anecta var säljarens rådgivare i transaktionen.

WAC (Weak Affinitiy Chromoatography) är en effektiv och innovativ drug discovery-teknologi för identifiering av nya molekyler som kan utvecklas till läkemedelskandidater och färdiga läkemedel. Teknologin utvecklades av professor Sten Ohlsons forskningsgrupp på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Köparen Red Glead Discovery är ett av Sveriges snabbast växande företag inom preklinisk kontraktsforsning (drug discovery) med fokus på småmolekyler och peptider. Bolaget är grundat 2011 av medarbetare från AstraZeneca R&D Lund och har nära 200 kunder globalt. Den andra köparen SARomics Biostructures erbjuder tjänster inom proteinkristallisering, strukturbestämning, beräkningskemi och fragmentscreening och har en global kundbasis.

Transaktionsteamet på Anecta bestod av Per-Olof Eurell och Niklas Wilhelmsson.