Börsnoterade Infrea har förvärvat Siljan Schakt Entreprenad AB. Anecta var säljarens rådgivare i transaktionen. Bolaget har en av de större privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. Tjänsterna finns inom mark och anläggning samt vatten och avlopp. Nyckelgeografi är Dalarna med säte i Orsa, med verksamhetsområde i Mellansverige. Bolaget omsätter cirka 120 mkr och har drygt 50 anställda.

”Siljan Schakt passar fint in i Infreas mål att bygga ett starkt infrastrukturföretag. Här får vi möjligheten att fortsätta förbättra ett redan välutvecklat företag som är starkt på den lokala marknaden. Detta ger oss en plattform att expandera vidare från och inom denna region”, säger Tony Andersson, VD Infrea.

Anectas team i transaktionen var Eric Forsner och Fredrik Ullberg.