YRC Rental överlåter merparten av sina depåer till Renta Oy som därmed växer till 35 hyresdepåer för kunder i bygg- och anläggningsbranschen. YRC erbjuder verktyg- och maskiner till kunder i de norra delarna av Stockholm och Uppsala. Renta Oy etablerade sig i Sverige genom förvärv av Stål & Hyr från Accent Equity 2018 och har därefter fortsatt att växa på den svenska marknaden.

– Vi inspirerades av att fortsätta vara det lilla bolaget och nära våra kunder. Samtidigt som vi kan ta vara på det stora bolagets muskler, breda sortiment av maskiner och tjänster, utbyten och samarbeten, säger både Roger Bruhn och Erik Larsson YRC Rental.

Anectas team i transaktionen var Eric Forsner, Fredrik Ullberg och Robin Bodin.