Den 19-20 november arrangerades Internetdagarna för 19:e året i rad för att inspirera, lära och nätverka. På Internetdagarna möts människorna som formar internet i dag och i framtiden. Ett dussintal olika föreläsningar och evenemang fanns på programmet.

Från Anecta framförde Per-Olof Eurell en uppskattad och välbesökt föreläsning inom ”Värdeskapande genom företagsöverlåtelser”. Då hosting var det övergripande temat för arrangemanget hade Per-Olof möjlighet att väva in branschspecifika erfarenheter och insikter efter att Anecta nyligen agerat rådgivare vid Brittiska Miss Hostings förvärv av Svenska Hemsida24. Frågor som restes efter föreläsningen handlade till stor del om hur konjunkturpåverkan slår i branschen ur ett värderings- och transaktionsperspektiv.