År 2019 går mot sitt slut. Ur Anectas perspektiv har ingen avmattning i transaktionskonjunkturen märkts. Vi har medverkat i ett 20-tal transaktioner, vilket är något fler än de sista åren. Totalmarknaden har varit svagare och Mergermarket rapporterade att första halvåret 2019 var på femårslägsta (mätt i volym).

När det gäller värden ser Anecta ut att hamna ungefär på samma nivå som rekordåret 2018. Eftersom det sker ett antal årsskiftestransaktioner är de exakta värdena inte kända i skrivande stund.

Anecta har fortsatt utvecklingen mot att medverka i transaktioner med större bolag och högre köpeskillingar. Flera projekt har genomförts inom områden som infrastruktur, IT, vård & omsorg samt medicinsk teknik. Branscherna varierar men målbolagen kännetecknas ofta av tillväxt och god lönsamhet. Flera uppdrag har på senare tid tagits inom e-handel, konsumentvaror och IT och pipeline för 2020 ser bättre ut än vid motsvarande tid förra året.

Flera exempel på gränsöverskridande transaktioner har bidragit till årets resultat, t ex genomfördes tilläggsförvärv för Altorägda BTI Studios runt årsskiftet 2018/19 i Italien och Tyskland, Hörbart såldes till schweiziska Sonova, finska it-integratören Chilit fick Dustin som ny ägare och Anecta har bistått Manchesterbaserade Miss Group att genomföra sin ”buy and build”-strategi med tre förvärv. Miss Group har med stöd av Anecta blivit en ledande aktör inom hosting och cloudtjänster och fortsätter sin globala tillväxtresa.