2018 blev ett nytt bra år för företagstransaktioner. Det gäller både den svenska marknaden i allmänhet och för Anecta i synnerhet. För fjärde året i rad satte Anecta rekord mätt i transaktionsvärde. Anecta medverkade till avslut i 25 transaktioner, vilket var samma antal som föregående år. Dock har andelen internationella transaktioner ökat kraftigt. Anecta har genom Translink Corporate Finance kapacitet att erbjuda lokalt transaktionsutförande och har ett nätverk bland köpare och säljare som går på djupet i flera länder, vilket bland annat resulterat i flera transaktioner.

Anecta gjorde affärer inom en rad olika branscher spridda över hela landet, men även ett antal internationella transaktioner. Köpare var såväl börsnoterade bolag, riskkapitalägda bolag som privatägda bolag.

Exempel på företagsöverlåtelser inom säkerhetsbranschen är Prosero Securitys förvärv av Begelås, Great Securitys förvärv av Nacka Lås och Larm. Inom verkstadsindustri förvärvade Inducore Björkö Mekaniska och BN-Teknik. Medicinteknik-bolaget AddLife förvärvade Ossano. Inom det snabbväxande segmentet infrastruktur förvärvade Erlandssongruppen marinentreprenören Svenska Tungdykargruppen. Exempel på företagsöverlåtelser inom välfärdssektorn är Tibble Gymnasiums förvärv av Athlete Sports Academy, Lidetas förvärv av Täby Kyrkby Husläkarmottagning och Attendos förvärv av Arken HVB. Inom E-handel förvärvade Verdane, genom portföljbolaget Dockans AB snabbväxande mobilreservdelsbolaget Spares Nordic.

Inom installation & byggtjänster märks Fasadgruppens förvärv av Malmö Mur & Puts i Skåne och Rototecs småländska förvärv av Rubenssons Brunnsborrning. Vidare gjorde Great Securitys ytterligare ett förvärv, denna gång i Västra Götaland då Trust Security förvärvades.

Flera internationella företagsöverlåtelser genomfördes både inom och utom Norden. Exempelvis brittiska Miss Hostings förvärv av Hemsida24 (IT och hosting). Holländska I-SEC:s förvärv av flygplatssäkerhetsbolaget Detact samt riskapitalägda BTI Studios (mediatjänster) förvärv av tyska Berliner Syncron och av italienska La BiBi och Multimedia Network.

På nordisk basis förvärvade Procuritas automationsbolaget Netcontrol Oy och Stockforsa Invest förvärvade försvarsutrustningsbolaget Conlog Group Oy (båda inom verkstadsindustri). Ovan nämnda Rototec Oy:s förvärv av Rubenssons kan också nämnas.