Två nya befordringar hos Anecta


Vi är glada att kunna meddela två mycket välförtjänta befordringar då Joseph Baudtler och Caspar Hedman blir Associates.

Med deras värdefulla insatser har de bidragit i såväl genomförda transaktionsprocesser som i Anectas utveckling och ständiga arbete med att leverera högsta värde för våra uppdragsgivare. Med dessa befordringar stärker vi vår kapacitet inför en period med ökad M&A aktivitet på både sälj- och köpsidan.