Sareq förvärvar Langia IT Solution

Anecta har agerat rådgivare till aktieägarna av Langia IT Solutions vid försäljningen till Sareq


Anecta har agerat finansiell och strategisk rådgivare åt Langia IT Solutions vid försäljningen till investeringsbolaget Sareq.

Langia IT Solutions är ett IT-konsultbolag med global kundbas som verkar inom digitalisering, microservices och molnlösningar. Primärt fokus ligger på e-handelslösningar för medelstora till stora företag. Bolaget, som grundades 2015 av Måns B. Strandqvist är SAP-partner samt ledande specialist på e-handelsplattformen SAP Commerce i Norden. Måns B. Strandqvist kommer att förbli delägare och VD i bolaget. Under 2022 omsatte Langia IT Solutions drygt 110 miljoner SEK. Mellan 2018 och 2022 har bolaget uppnått en årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxttakt på över 60%.

Sareq är ett familjeägt investeringsbolag med stark entreprenörsanda och genuint intresse för företagsutveckling. Sareq har ett långsiktigt investeringsperspektiv och arbetar nära sina dotterbolag. Därigenom bidrar Sareq både med kompetens och kapital vilket genererar tillväxt och lönsamhet. Sareq har idag totalt nio dotterbolag med cirka 130 anställda och 1 miljard SEK i omsättning.

Under en längre tid har det funnits ambitioner att accelerera tillväxten med en partner som tror på vår affärsidé och som vill bygga vidare och ta oss till nästa nivå. Vi på Langia IT Solutions är väldigt glada att ha hittat den partnern i Sareq, som vi är övertygade om kommer kunna hjälpa oss till nya höjder tack vare sitt stora engagemang och långsiktiga inställning. Jag vill tacka Anecta för en professionellt driven process och ständig tillgänglighet som har resulterat i denna mycket lyckade transaktion.

– Måns B. Strandqvist, VD, Langia IT Solutions

Anecta kommenterar

Vi är stolta över att ha agerat rådgivare åt ett så välskött bolag som Langia IT Solutions. Sedan starten 2015 har Langia IT Solutions uppnått kontinuerlig tillväxt. Det ska bli spännande att se vad Måns och Langia IT Solutions kan åstadkomma tillsammans med Sareq.

- Hannes Hedberg

Transaktionsteamet bestod av