Olofssons Hyvleri i Vrigstad förvärvas av Ture Johansson-koncernen

Olofssons Hyvleri är ett modernt och välinvesterat fristående hyvleri som sedan 2008 ägts av BRA Invest AB. Ägarna har känt att de saknat det specifika kunnandet som krävs för träbearbetande företag och anlitade därför Anecta för att söka ny ägare. Tujo AB hade behov av utökad hyvlingskapacitet och Olofssons låg lämpligt till geografiskt vilket ledde till en inkråmsöverlåtelse där de genom ett nytt dotterbolag förvärvade hela anläggningen i Vrigstad.

 

Södras lövsågverk i Djursdala sålt

Södra Skogsägarna beslutade att sluta såga ek och björk i egen regi och anlitade därför Anecta för att sälja deras anläggningar i Traryd och Djursdala.Trarydsanläggningen överläts i våras och den 1 september överläts anläggning  Djursdala till AB Timber Emmaboda via nystartat dotterbolag, AB Timber Djursdala. Köparen med ägare Kenny Karlsson kommer inte att fortsätta såga utan kommer att ha anläggningen som nav i sin virkeshandel.