Magnus Hjalmarsson

DEAL MAKER


Magnus har mångårig erfarenhet från industrin i roller som VD, CFO och controller, de senaste åren som VD för OptoComp. Har bred erfarenhet från underleverantörssidan med allt från telekom till automotive. Styrelseledamot i Sinf, Sveriges Industriförbund, sedan 2015.  Civilekonom.


KONTAKTA MAGNUS HJALMARSSON

Mobil: 070-359 07 38
Epost: magnus.hjalmarsson@anecta.se

Stockholm:
Svärdvägen 3A
182 33 Danderyd

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Korsgatan 3
411 16 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun