Välkommen till ett lunchseminarium där Anecta och Wistrand Advokatbyrå tillsammans med
Profura kommer att dela med sig av nyttiga erfarenheter för den som på såväl kort som lång sikt står inför en företagsöverlåtelse eller ett företagsförvärv.

Anecta är en oberoende företagsmäklar- och transaktionsrådgivningsfirma som genom Per-Olof Eurell, VD, kommer att besvara bl.a. vad en marknadsvärdering egentligen är och varför det är svårt med räkenskapsanalys av ägarledda bolag. Per-Olof kommer vidare belysa olika värderingsmetoder på bolag/rörelser och faktorer som ökar/minskar värdet.

Från Wistrand Advokatbyrå kommer Johannes Wårdman, advokat, att avhandla ett par större punkter att tänka på och förbereda sig för inför en överlåtelseprocess, såsom t.ex. vikten av (ett bra) aktieägaravtal, att ”klä bruden” och att fundera över målsättningen och förväntningarna med överlåtelse-/förvärvsprocessen.

Slutligen kommer investmentbolaget Profura ge en inblick i deras del vid en företagsöverlåtelse och dela med sig av sina erfarenheter från verkligheten.

Datum och tid: Torsdagen den 26 oktober, kl 12:00-13:30
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg
OSA: Senast 20 oktober

Välkommen!
Anecta och Wistrand

Anmälan till monica.nilsson@anecta.se

OBS! Begränsat antal platser