Anecta har stor erfarenhet av välfärdssektorn efter att ha medverkat i ett 100-tal överlåtelser av företag inom vård, skola och omsorg. Vi har sett hur personer, inte sällan kvinnor, vågat säga upp sin trygga anställning i offentlig sektor för att förverkliga en dröm om att ge bättre vård, omsorg eller utbildning. Innovationer, effektiviseringar, kvalitetsförbättringar, nya organisationsmodeller har fötts ur entreprenörskapets drivkraft. Nästan aldrig har vinst varit motivet i de företag vi mött utan visionen om att driva verksamheten bättre och med högre kvalitet. Nästan alltid har vinster kommit som ett resultat av detta.

När regeringen med stöd av Vänsterpartiet nu lägger fram ett förslag som marknadsförs som att välfärdsföretag inte ska få göra en större vinst än 7 % uppfattar nog inte många det som ett problem. En ”normal” rörelsemarginal i den här typen av företag brukar vara 5-10 %. Låter inte detta rimligt?

När politikerna säger att välfärdsföretagen ska få ha en vinstmarginal på 7 % undrar man varför de väljer ordet ”vinstmarginal”. För ekonomer är vinstmarginal ett mått på vinsten i relation till omsättningen. Det verkliga politiska förslaget är dock att välfärdsföretagens maximala avkastning begränsas till sju procent plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital. Operativt kapital = tillgångar – icke-räntebärande skulder – finansiella tillgångar. I industriföretag kan det operativa kapitalet vara betydande med maskiner, inventarier och lager. I tjänsteföretag med ett aktiekapital på 50 000 kr kommer det operativa kapitalet sannolikt att vara nära 0 kr. Detta innebär i realiteten ett aggressivt vinstförbud.

Att politiker talar om att det tillåts en vinstmarginal på 7 % är oärligt och vilseledande. När journalister och reportrar inte ser igenom denna falska marknadsföring finns anledning till stor oro. Det verkliga lagförslaget handlar om avkastning på operativt kapital, inte vinstmarginal. Det verkliga lagförslaget handlar om att avveckla privata företag inom välfärdssektorn.

Anecta tycker om privata välfärdsföretag och hoppas de ska få fortsätta existera.