Börskoncerner & Private Equity

Stora till medelstora företag i Norden & Europa 

privatägda & ÄGARLEDDA bolag

Små till medelstora bolag i Norden & Europa 

 
Anecta Translink är rådgivare inom företagstransaktioner, Mergers & Acquisitions. Vi jobbar huvudsakligen med försäljning och förvärv av nordiska bolag med omsättning 20 till 500 MSEK. Vår framgång inom segmentet bygger på att vi har en bakgrund inom industrin. De flesta av våra rådgivare har erfarenhet från exekutiva poster inom näringslivet. Det ger oss ett stort kontaktnät och gedigen kunskap om de marknader där vi verkar. Idag tillhör vi de mest meriterade inom vår bransch.
 

Case

image

Familjeägt vattenkraftverk bytte ägare på 6 månader.

image

Online Group förvärvar Space2U.

image

Nicators ägare blickar framåt och säljer till VEAB.

image

Stockholm Shoulder AB förvärvar Omos Ortopedica.

Norden

Anecta har ett nära samarbete med translink-kollegorna i Norden.

Läs mer här